Reparados todo tipo de ordenadores.

– Impresoras matriciais, Láser, térmico, Entrada, Especial …

– Monitores TFT, tàctils TPV…

– Poder especial Abastecemento.

– As EFS.

– Plotters.

– Terminal.

– Equipos comprimidos (todo nun só).

– Projetores.