Solucións de cálculo.

Nós proxectar e desenvolver sistemas electrónicos para novas aplicacións ou para substituír circuítos obsoletos ou irreparables. Nos proxectos todo tipo de circuítos, analóxico ou dixital baseada microcontrolador.