Reparación de todo tipo de placas electrónicas.

– Controis de vending (café, de venda de bebidas e varios artigos).

– Os sistemas solares de aire acondicionado.

– Cadros caldeira.

– Sistemas de control de máquinas.

– Industriais AUTOMATISMES.